Välkommen!

Vårt transportföretag har verkat i över 90 år i Piteå, vi firade 100 års jubileum 2019.

För närvarande bedriver företaget bland annat entreprenad vid Smurfit Kappa Kraftliners fabrik i Piteå. Denna entreprenad är igång kontinueligt året runt och förutsätter vår aktiva medverkan i produktionsprocessen. Företagets styrka är en rationell och effektiv hantering av såväl råvara som färdiga produkter.

Vi kan ebjuda våra kunder tjänster inom många transportområden exempelvis specialfordon för asfalttransporter, kranbil och tankfordon samt lång- och bredtransporter. Är du i behov av lastmaskiner?               Så kan vi erbjuda tjänster inom entreprenad samt en teleskop-/runtomsvängande maskin.

Totalt förfogar företaget över 70 fordon/maskiner, eftersom det inte finns två kunder med exakt samma behov och önskemål är det vår strävan att tillsammans med kunden utveckla de lösningar som behövs. Vi vill vara en naturlig länk i våra kunders verksamhetskedja och arbeta så nära kunderna att vi kan upptäcka problem/finna lösningar innan kunden hunnit påtala dem. Närhet och förtroende är nyckelord i vårt förhållningssätt.

"I nära smaverkan med våra kunder erbjuder vi dem rationella och skräddarsydda lösningar på sina behov av entreprenad-, transport- och maskintjänster."  - Affärsutvecklare, Kjell Lindqvist

Tala med oss så anpassar vi en lösning just efter Ditt behov.