Välkommen!

Vårt transportföretag har verkat i Piteå i 100 år 2019.

Vi kan ebjuda våra kunder tjänster inom många transportområden exempelvis specialfordon för asfalttransporter, kranbil och tankfordon samt lång- och bredtransporter. Är du i behov av lastmaskiner eller kanske en teleskop-/runtomsvängande maskin?            

Totalt förfogar företaget över 60 fordon/maskiner, eftersom det inte finns två kunder med exakt samma behov och önskemål är det vår strävan att tillsammans med kunden utveckla de lösningar som behövs. Vi vill vara en naturlig länk i våra kunders verksamhetskedja och arbeta så nära kunderna att vi kan upptäcka problem/finna lösningar innan kunden hunnit påtala dem. Närhet och förtroende är nyckelord i vårt förhållningssätt.

"I nära smaverkan med våra kunder erbjuder vi dem rationella och skräddarsydda lösningar på sina behov av entreprenad-, transport- och maskintjänster."  - Affärsutvecklare, Kjell Lindqvist

Tala med oss så anpassar vi en lösning just efter Ditt behov.